Tandkötts­inflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation (gingivit) och tandlossning (parodontit) är vanliga sjukdomar som kan förebyggas genom god munhygien.

Tandlossning är en vanlig sjukdom. Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad – många utan att veta om det. Sjukdomen är ofta svår att upptäcka och har ett långsamt, smygande förlopp. Ju tidigare den upptäcks och behandlas, desto bättre. Du kan även göra mycket själv för att förebygga och hejda tandlossning.

Denna informationsfilm om parodontit är producerad av Hälsofrämjande film med stöd av Tandvård mot tobak och Statens folkhälsoinstitut.

Att förebygga tandlossning

Du kan förebygga tandköttsinflammation och tandlossning genom noggrann munhygien.

Inflammerat tandkött - Gingivit

Det bildas ständigt bakteriebeläggningar (plack) på tänderna. Om du inte rengör tänderna ordentligt växer beläggningarna till, speciellt mellan tänderna och längs tandköttskanten, och ger upphov till tandköttsinflammation (gingivit). Inflammerat tandkött är rödare till färgen, blankt, svullet och ibland ömt. Det kan blöda vid tandborstning.

Tandlossning - Paradontit

Om inte beläggningarna tas bort fortsätter de att växa i fickan mellan tänder och tandkött. De förkalkas och bildar hård tandsten på tandens rot. Gradvis bryts käkbenet ner och tanden förlorar allt mer av sitt fäste. Tandköttsinflammationen har utvecklats till tandlossning. Med tiden kan tanden bli rörlig och i värsta fall lossna.

Om du misstänker att du har tandköttsinflammation ska du kontakta tandvården för behandling. Samarbetet mellan dig och din vårdgivare är ytterst viktigt för ett lyckat resultat och fortsätter även efter att behandlingen är avslutad. Regelbundna kontroller hos tandvården, tillsammans med din egen insats hemma, är av största vikt för att förhindra att problemen kommer tillbaka.